Vidaus taisyklės

Taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. „Girstučio“ sporto komplekse, esančiame Kovo 11 – osios g. 26, Kaune, (toliau – Sporto kompleksas) lankytojai gali naudotis net trimis baseinais po vienu stogu: didžiuoju 50-ies metrų baseinu, vaikams skirtu 25-ių metrų baseinu, o pramogų mėgėjai – dar vienu, specialiu baseinu su čiuožyklomis, saugia mažųjų vandens zona su fontanu, pirtimis ir masažinėmis voniomis. Taip pat sportuoti treniruoklių salėje ir lankyti grupinius užsiėmimus.

2. „Girstučio“ sporto komplekso valdytojas (toliau – Valdytojas) – UAB „Sporto infrastruktūra“ (juridinio asmens kodas 303550874, registracijos adresas Kovo 11 – osios g. 26, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, bendrovės duomenų tvarkytojas VĮ Registrų centras Vilniaus filialas)

3. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais pateko į sporto kompleksą per įėjimo vartelius. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).

4. Taisyklės nustato Sporto komplekso lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Sporto komplekso Valdytojo ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.

5. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems Sporto komplekso lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Sporto komplekso paslaugų (t.y. įsigydamas bilietą ar abonementą), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Sporto komplekso paslaugomis, jų laikytis.

6. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Sporto komplekso teikiamomis paslaugomis ir tai patvirtina pasirašydamas Kliento anketoje. Sporto komplekso administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto komplekse.

7. Teisę naudotis Sporto komplekso teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose taisyklėse numatytas išimtis.

8. Sporto komplekse draudžiama lankytis šiems asmenims:

 • sergantiems infekcinėmis ligomis;

 • sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;

 • asmenims su atviromis žaizdomis;

 • asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

 • asmenims, neturintiems elektroninio bilieto (lustinės apyrankės);

 • asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;

 • asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Sporto kompleksui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.

9. Vaikai iki 16 metų gali lankytis Sporto komplekse tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti ne daugiau nei 4 vaikus.

10. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Sporto komplekse gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.

11. Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, Sporto kompleksas gali būti laikinai uždarytas.

12. Lankytojai privalo palikti treniruoklių salę, grupinių užsiėmimų salę, pirčių erdvę ir baseino erdvę likus 15 min. iki Sporto komplekso darbo pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Sporto komplekso darbo pabaigos.

13. Kilus klausimams ar neaiškumams lankytojai turi kreiptis į Sporto komplekso personalą.

II. BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA, ĮKAINIAI

14. Bilietų kainos pateikiamos Sporto komplekso kasoje ir interneto puslapyje www.girstuciobaseinas.lt, bilietai parduodami Sporto komplekso kasoje.

15. Parduodamų bilietų kiekis ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių. Apyrankės neišduodamos vaikams iki 7 metų, nebent lankytojas reikalauja kitaip.

16. Bilietai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai yra užimtos visos daiktų saugojimo spintelės.

17. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti Sporto komplekso paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo bilietą.

18. Asmeniui, pametusiam abonementą, jo prašymu, gali būti išduodamas abonemento dublikatas.

19. Už grubius šių Taisyklių pažeidimus, Sporto komplekso administracija turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.

20. Dėl techninių kliūčių, didelių renginių metu, dėl kitų svarbių priežasčių Sporto komplekse laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, nusileidimo kalneliais, baseinais, pirtimis, treniruoklių sale, gali nevykti grupiniai užsiėmimai ir kt. Tuo atveju, bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

21. Vaikams iki 4 metų įėjimas į Sporto kompleksą yra nemokamas.

22. Asmenys, norintys įsigyti bilietą ar abonementą su nuolaida, privalo pateikti teisę gauti nuolaidą patvirtinantį dokumentą (skrajutę, kortelę, pažymėjimą ar kt.).

23. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Sporto komplekso, pageidauja pakartotinai patekti į Sporto komplekso teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą.

24. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, kasininkas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

25. Narystės perrašymas įkainotas kainoraštyje. Perrašyti narystę galima du kartus, registratūroje.

III. LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

26. Parduodant bilietą ar abonementą į Sporto kompleksą, išduodama atitinkamos spalvos lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai.

27. Lustinę apyrankę yra būtina aktyvuoti per pirmąsias 15 min. įeinant per įėjimo vartelius. Neaktyvavus lustinės apyrankės per 15 min., ji automatiškai blokuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

28. Apsilankymo trukmė, įsigijus tik Baseino bilietą ar abonementą, galiojantį darbo dienomis iki 17.00 – 2,5 val., d.d. nuo 17.00, savaitgaliais ir švenčių dienomis – 4 val. Apsilankymo trukmė įsigijus Neribotą bilietą arba abonementą apsilankymo trukmė – 4 val. Bilieto ar abonemento tikslus galiojimo terminas nurodytas kainoraštyje registratūroje arba www.girstuciobaseinas.lt.

29. Gavusiems lustinę apyrankę, yra suteikiamas kreditas, kurį lankytojas gali naudoti įsigydamas  papildomas paslaugas Sporto komplekse. Kredito limitas nustatomas pagal tuo metu galiojančius įkainius.

30. Lankytojui, išnaudojusiam kredito limitą ir norinčiam jį papildyti, privaloma apmokėti savo sąskaitą išėjimo kasose.

31. Lustines apyrankes gavę asmenys turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas Sporto komplekse pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai lankytojas išeina per išėjimo vartelius priglausdamas apyrankę.

32. Su lustine apyranke Sporto komplekso teritorijoje lankytojas gali:

 • atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spintelę;
 • įsigyti prekių ir paslaugų bare, nuomos punkte ir t.t.;
 • infoterminale matyti lustinės apyrankės informaciją.

33. Lankytojui praradus lustinę apyrankę ar sugadinus elektroninę jos dalį privaloma prieiti prie kasų ir kreiptis į personalą dėl lustinės apyrankės užblokavimo.

34. Prieš išeidamas iš Sporto komplekso lankytojas turi atsiskaityti kasoje. Tuomet yra parodoma lankytojo lankytojo mokėtina suma už Sporto komplekse jam suteiktas paslaugas ir/ ar jo nupirktas prekes.

35. Išėjus anksčiau, t.y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.

36. Už buvimo Sporto komplekse laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant lustinę apyrankę) arba už išėjimą po oficialių Sporto komplekso darbo valandų atsiskaitoma taip:

37. Jeigu lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

38. Lankytojai, padarę žalą Sporto kompleksui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

IV. KITA BENDRA INFORMACIJA

39. Sporto kompleksas dirba darbo dienomis nuo 6:00 val. iki 22:00 val., savaitgaliais nuo 9:00 val. iki 21.00 val., (treniruoklių salė dirba darbo dienomis 6:00-22:00, savaitgaliais dirba nuo 9:00 val. iki 21:00 val.).

40. Vasaros laikas nustatomas administracijos nurodymu ir skelbiamas papildomai. Sporto komplekso darbo laikas nurodytas administracijoje ir interneto svetainėje www.girstuciobaseinas.lt.

41. Informacija apie mėnesinių, kartinių, ilgalaikių abonementų stabdymą ir pratęsimą pateikiama kainoraštyje ir www.girstuciobaseinas.lt

42. Sporto komplekse asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis Sporto komplekso teritorijoje,

43. Rūkyti lankytojams Sporto komplekso teritorijoje draudžiama.

44. Sporto kompleksas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus Sporto komplekso patalpose ir  neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse.

45. Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Sporto komplekso personalo surasti ir Valdytojui perduoti daiktai saugomi administracijoje 7 (septynias) kalendorines dienas.

46. Kai yra užrakinama daiktų saugojimo spintelė, užrakto korpuse užsidega raudonos spalvos indikatorius, kai atrakinama – indikatorius tampa neaktyvus. Lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.

47. Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele. Bandant naudotis daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele, tokie lankytojų veiksmai vertinami kaip įsilaužimas į svetimą spintelę.

48. Lankytojai privalo nedelsdami palikti Sporto kompleksą, jeigu to reikalauja personalas.

49. Lankytojai, Sporto komplekse pajutę bet kokių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į gelbėtoją – prižiūrėtoją ar kitą personalą.

50. Rankšluosčius ir kitus reikalingus daiktus galima išsinuomoti registratūroje. Tokiu atveju lustinėje apyrankėje fiksuojami duomenys apie paslaugos suteikimą. Išnuomoti daiktai panaudojus grąžinami, pažymint lustinėje apyrankėje apie daikto grąžinimą.

V. BASEINO ERDVĖS TAISYKLĖS

51. Baseino lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams.

52. Pirtyse  kiekvienas lankytojas privalo turėti rankšluostį arba chalatą.

53. Baseine privaloma būti su maudymosi apranga (ne ilgesne nei iki kelių).

54. Didžiojo baseino gylis yra 2 – 2.5 metrai, todėl įleidžiami tik mokantys plaukti lankytojai.

55. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.

56. Prieš einant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.

57. Nusileidimo kalnelio darbo laikas I-V 14.00-21.00 (iki 14.00 įjungiamas pagal poreikį) ; VI-VII 10.00 – 20.00.

58. Pirčių darbo laikas I-V 6.00-21.45 (sauna ir turkiška pirtys); 9.00-21.45 (infraraudonųjų, aromaterapinė); VI-VII 9.00-20.45 (sauna, infraraudonųjų, aromaterapinė, turkiška).

59. Gerti ir valgyti galima tik pramoginio baseino erdvėje baro zonoje.

VI. TRENIRUOKLIŲ IR GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ SALIŲ TAISYKLĖS

60. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis treniruoklių salės ar GU salės įranga, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Treniruoklių salę ar GU bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis bei įranga.

61. Treniruoklių ir GU salėje privaloma dėvėti tvarkingus sporto drabužius, avėti švarią sportinę avalynę. Draudžiama sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus bei futbolo sportinius batelius, taip pat neavint visiškai jokios avalynės (nebent treneris nurodo kitaip). Pažeidžiantys šį punktą lankytojai gali būti neįleidžiami.

62. Prieš naudojantis Treniruoklių salės įranga ir inventoriumi, būtina susipažinti su Treniruoklių salėje iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis naudojimosi instrukcijomis, o esant bet kokiems neaiškumams, kreiptis į Sporto komplekso darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo; Kilus neaiškumams GU salėje būtina kreiptis į trenerį.

63. Naudojantis įranga, ant treniruoklių ir kilimėlių būtina pasitiesti rankšluostį.

64. Treniruoklių salėje, keliant didelius svorius, būtina pasikviesti į pagalbą antrą asmenį (salės instruktorių, draugą).

65. Atlikus pratimus, būtina sutvarkyti treniruotės vietą (treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas).

66. Naudotis Treniruoklių ir GU salės įranga ir kitu inventoriumi galima tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Nežinant kaip teisingai ir saugiai naudotis treniruokliais ir kitu treniruoklių salės inventoriumi, būtina konsultuotis su salės instruktoriumi arba treneriu.

67. Nesinaudokite laikinai sugedusiais treniruokliais, o apie pastebėtą gedimą nedelsiant informuokite salės instruktorių.

68. Netrukdykite kitiems Treniruoklių ar GU salės lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi, pertraukėlių tarp pratimų metu neužimkite treniruoklių, nepalikite ant jų asmeninių daiktų.

69. Prieš pasirenkant krūvį Treniruoklių ar GU salėje, įsitikinkite, ar jis atitinka asmeninį fizinį pajėgumą. Jūsų saugumas ir sveikata – Jūsų pačių rankose. Sveikatai pablogėjus ar patyrus traumą esant Treniruoklių ar GU salėje, nedelsiant apie tai informuokite salės personalą arba trenerį.Visa atsakomybė, dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Treniruoklių ar GU salėje tenka lankytojui. Sporto kompleksas neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus jeigu ši žala atsirado dėl paslaugos teikėjo kaltės.

70. Jaunesniems nei 14 metų asmenims patekti į Treniruoklių ir GU salę ir joje sportuoti draudžiama. Asmenys nuo 14 iki 16 metų Treniruoklių salėje gali sportuoti tik su trenerio ar Treniruoklių salės instruktoriaus priežiūra, įsigijęs individualią treniruočių programą ir trenerio nustatytą asmeninių treniruočių kiekį.

VII. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

71. Lankytojas turi teisę:

 • naudotis Sporto komplekso teikiamomis paslaugomis;
 • reikalauti, kad Valdytojas atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Valdytojo kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

72. Lankytojas įsipareigoja:

 • prieš pradėdamas naudotis Sporto komplekso teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;
 • būdamas Sporto komplekse ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
 • būdamas Sporto komplekse segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;
 • vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;
 • naudotis įranga treniruoklių salėje, grupinių užsiėmimų salėse, nusileidimo kalneliais ir/ arba baseinais taip, kaip to reikalauja atitinkamo nusileidimo kalnelio ir/ arba baseinų taisyklės.

VIII. OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

73. Valdytojas turi teisę:

 • į Sporto kompleksą neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Sporto komplekso higienos būklei ir/ ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
 • į Sporto kompleksą neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
 • bet kuriuo metu pakeisti Sporto komplekso teikiamų paslaugų sąrašą ir/ ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
 • pašalinti iš Sporto komplekso lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;
 • vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;
 • neįleisti asmenų be papildomo paaiškinimo;
 • Valdytojas turi teisę Sporto komplekse rengti uždarus vakarus.

IX. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

74. Sporto komplekso administracija rekomenduoja planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).

75. Lankytojams nerekomenduojama į Sporto kompleksą neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.

76. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Sporto komplekso teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ ar Sporto komplekso inventoriui.

X. BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS

77. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.

78. Pirtyse draudžiama triukšmauti.

79. Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.

80. Į sausas pirtis galima įeiti tik turint rankšluostį arba chalatą, kurį būtina pirtyje pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.

81. Ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį arba chalatą.

82. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.

XI. DRAUDIMAI

83. Sporto komplekse draudžiama:

 • atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
 • atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų;
 • lankytis su gyvūnais;
 • čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti Sporto komplekse esantį inventorių;
 • garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis;
 • spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
 • palikti vaikus iki 16 m. be priežiūros;
 • avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo rūbinės;
 • lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
 • šokinėti į vandenį nuo baseinų kraštų, sūkurinių vonių siekiant nardyti;
 • vaikams iki 3 metų maudytis baseinuose be specialių sauskelnių;
 • nesilaikyti vandens nusileidimo kalnelio taisyklėmis;
 • naudotis vandens nusileidimo kalneliais apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kai dėl techninių kliūčių kalnelis neveikia arba kai daryti draudžia personalas ar įspėjamieji užrašai;
 • atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;
 • pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų;
 • reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;
 • filmuoti ir fotografuoti;
 • pilti gėrimus į baseinus ar sūkurines vonias;
 • baseine būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

XII. ATSAKOMYBĖ

84. Lankytojas, padaręs žalą Sporto komplekse, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

85. Sporto komplekso administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.

86. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.

87. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius.

88. Lankytojas visiškai atsako už išsinuomotus daiktus, juos praradus kompensuoja Sporto kompleksui patirtą žalą. Negrąžinus arba sugadinus išnuomotą daiktą, lankytojas išėjimo kasose sumoka numatytą baudą pagal tuo metu nustatytus įkainius.

89. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ ar neturtinę žalą Sporto komplekse, nedelsdamas turi pranešti apie tai Sporto komplekso administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ ar turtui nenagrinėjami.

90. Valdytojas nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Sporto komplekse patirtą turtinę ir/ ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ ar rekomendacijų.

91. Valdytojas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti naudojantis nusileidimo kalneliais ar dėl chloruoto vandens.

92. Sporto kompleksas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Sporto komplekso personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.