NARYSTĖS

8k/mėn
40.00 €
4k/mėn
30.00 €
12k/mėn
50.00 €
8k/mėn
50.00 €
8k/mėn
50.00 €

MOKYMO PLAUKTI PROGRAMOS „Learn to Swim“ LYGIŲ ATMINTINĖ:

1 LYGIS

Skirtas nemokantiems plaukti ar net bijantiems vandens vaikams.

2 LYGIS

Skirtas vaikams, kurie drąsiai jaučiasi vandenyje, nebijo panerti, geba plūduriuoti ir judėti vandenyje su pagalbine plaukimo priemone. 

3 LYGIS

Skirtas vaikams, kurie su geba atlikti taisyklingus krauliu kojom judesius plaukiant ant krūtinės ir nugaros su arba be pagalbinės priemonės bei moka geba atlikti mažiausiai 3 ritmiškus oro išpūtimus į vandenį.

4 LYGIS

Skirtas vaikams, kurie geba nuplaukti be pagalbinės priemonės 10 metrų ant krūtinės ir nugaros atliekant taisyklingus kojų judesius neliečiant dugno.

5 LYGIS

Skirtas vaikams mokantiems atlikti taisyklingus kojų judesius visais keturiais plaukimo būdais (krauliu, nugara, krūtine, peteliške).

6 LYGIS

Skirtas vaikams gebantiems nuplaukti mažiausiai 10 metrų visais plaukimo būdais (krauliu, nugara, krūtine, peteliške) atliekant taisyklingus kojų ir rankų judesius.

7 LYGIS

Skirtas vaikams gebantiems nuplaukti 25 metrus nesustojus ir apsisukant atlikti taisyklingus posūkius visais plaukimo būdais.

8 LYGIS

Skirtas vaikams gebantiems nuplaukti nesustojus 100 metrų keičiant mažiausiai 3 plaukimo būdus. 

9 LYGIS

Skirtas vaikams gebantiems nuplaukti be sustojimo 400 metrų atliekant taisyklingus posūkius.

10 LYGIS

Skirtas vaikams gebantiems nuplaukti be sustojimo 800 metrų bei 100 metrų kompleksiniu būdu atliekant taisyklingus posūkius.


Vaikų plaukimo treniruotės klube „Banga“ vyksta pagal unikalią mokymo plaukti programą „Learn to Swim“ (angl. išmok plaukti), kuri apima visą vaiko, kaip plaukiko kelionę nuo pirmo prisilietimo prie vandens iki profesionalaus plaukimo. Mokymo plaukti sistema sudaryta iš 10–ties lygių. Po kiekvieno sėkmingai įveikto mokymo plaukti etapo vaikui įteikiamas mokymo plaukti pažymėjimas, kuris sustiprina vaiko motyvaciją siekti daugiau, o tėvams užtikrinamas grįžtamasis ryšis tarp plaukimo klubo, trenerių, tėvų ir plaukimo pamokas lankančių vaikų!