Projektai

Projektas: AKTYVIOS ATOSTOGOS

Džiaugiamės, kad po ilgos pertraukos moksleivių vasaros atostogų metu vėl vyksta mokymo plaukti užsiėmimai „Atostogauk aktyviai“, prie kurio prisideda Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

Projekto tikslas: organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą atostogų metu įtraukiant juos į aktyvią fizinę veiklą ir tuo prisidėti prie fizinio aktyvumo skatinimo bei skendimų prevencijos, sudaryti sąlygas Kauno miesto moksleiviams įsitraukti į  sporto veiklą, sveikatos ir sveikos gyvensenos gerinimą, bei laisvalaikio užimtumo didinimą. 2022 m. birželio, liepos bei rugpjūčio mėnesiais  užsiėmimus lankė  beveik 800 vaikų! 

Projektas „Atostogauk aktyviai“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projekto vykdytojas VšĮ Plaukimo klubas.

Kovo 11-osios g. 26 Kaunas „Girstučio baseinas“

Nr. SRF-FAV-2019-1-0034

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-01-01 - 2022-12-31

Projektas: IŠMOK PLAUKTI!

Sporto projekto tikslas:

Mokyti suaugusius plaukti ir saugaus elgesio vandenyje, bei išugdyti įprotį užsiimti fizine veikla. Populiarinti suaugusiųjų plaukimo treniruotes.

Projektą „Išmok plaukti“ dalinai  finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.  Sporto rėmimo fondo lėšomis įsigytas plaukimo inventorius – plaukmenys, plaukimo lenta, plaukimo plaštakos, povandeninė mokymosi plaukti platforma.

Projekto vykdytojas VšĮ Plaukimo klubas.

Kovo 11-osios g. 26 Kaunas „Girstučio baseinas“

Nr. SRF-FAV-2020-1-0013

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 - 2022-06-30

 

Projektas: MOKĖK PLAUKTI IR SAUGIAI ELGTIS VANDENYJE

Plaukimo akademijoje Banga nuo 2015 metų kasmet mokosi plaukti daugiau nei 1000 Kauno miesto ir rajono antrokų. 2021/2022m. mokslo metais mokosi plaukti viso beveik 1700 antrokų iš 29 Kauno bei Kauno rajono mokyklų.

Daugiau apie projektą: čia.