Dailiojo plaukimo varžybos „Banga“

Dailiojo plaukimo varžybos „Banga“

2024 m. vasario 9 d. Kauno Girstučio baseine vyks dailiojo plaukimo vaikų privalomosios programos varžybos „Banga“.

Varžybų programa:

        13.00 val. Pramankšta

        13.30 val. Privalomoji programa (Figūros)

Įėjimas į plaukimo baseiną 15 min. Iki apšilimo pradžios.

VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA

Dailiojo plaukimo vaikų privalomosios programos varžybose dalyvauja sportininkės pagal amžiaus grupes:  

I amž. gr. – „Delfiniukas“ 10 m. ir jaunesnės sportininkės

II amž. gr. – 12 m. ir jaunesnės sportininkės

Kiekviena komanda gali pasirodyti:

I amžiaus grupė - Figūros ir techniniai elementai, pagal „World Aquatics“ 2022–2025 taisykles 100%

II amžiaus grupė - Figūros ir techniniai elementai, pagal „World Aquatics“ 2022–2025 taisykles 100%

Dalyvių skaičius visose rungtyse neribojamas.

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

Dalyvių sąrašus atsiūsti iki 2024 m. vasario 2 d. el. paštu Dauksaite4@gmail.com. Komanda kartu su paraiška privalo pateikti savo teisėjo kandidatūrą.

Kiekvienas sportininkas, dalyvaujantis varžybose, privalo turėti galiojančią sveikatos pažymą. Už tokios pažymos buvimą/sutikrinimą, atsako siunčianti organizacija.

VARŽYBŲ EIGA, NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO, APDOVANOJIMO TVARKA

Varžybos vykdomos ir nugalėtojai nustatomi vadovaujantis pagal „World Aquatics“ 2022-

2025 taisyklėmis:

I, II amžiaus grupės varžybų nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos medaliais ir

diplomais. Apdovanojimas vykdomas: Figūros – 100%

I amžiaus grupės apdovanojimai bus skaidomi pagal metus.

Varžybų dalyvių apranga ir kostiumai turi atitikti „World Aquatics“ reikalavimus.

Sportininkas, neatvykęs į apdovanojimo įteikimą, gali netekti teisės į apdovanojimą.

 

Varžybų dalyvio mokestis – 10 €

Plaukimo akademijos „Banga“ sportininkai yra atleisti nuo dalyvio mokesčio.

Varžybų dalyvio mokestis mokamas už visus dalyvius, įtrauktus į pradmės protokolą.

Komandų deleguoti atstovai turi žinoti dailiojo plaukimo taisykles, turėti baltas kelnes,

sportinę avalynę, baltus marškinėlius.

Dalyvių kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija.

 

Dailiojo plaukimo vaikų privalomosios programos varžybos „Banga“ yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama.

Varžybų dalyviai dalyvaudami sutinka, kad filmuota ir fotografuota medžiaga bus platinama žiniasklaidoje ar internete.

Komandų vadovai atsako:

už savalaikį dokumentų pateikimą;

už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;

už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.

Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis.

Organizatoriai pasilieka teisę, esant reikalui, keisti varžybų datą, laiką ar programą.

 

KONTAKTAI

Varžybų vyr. teisėja – Gabija Daukšaitė

El. paštas: Dauksaite4@gmail.com

Tel. nr. +37063093964